Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Dragash
Nr. i Prokurimit: DR621-20-185-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Rregulimi i oborit - shkolla fillore’’ULINA’’ - Kosavë
185-2020-min- Njoftimi per nenshkrimin e kontrates - rreg oborit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Regulacija dvorišta škole - osnovnu škola ‘’ ULINA’’ - Kosavce
185-2020-min- Obavestenje o potpisivanju ugovora - reg dvorista.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: