Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Suharekë
Nr. i Prokurimit: SU624-20-020-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me paisje të kuzhines për SHMP Abdyl Ramaj Shirokë
020 B52 Njoftimi per nenshkrim te kontrates minimale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje kuhinjskom opremom za VSS Abdil Ramaj Shiroka
020 B 52 serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: