Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: NPH Iber Lepenc
Nr. i Prokurimit: IL-20-031-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me kamerë për video-konferenca”
031 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje kamerom za video konferencije
031 Obaveštenje za potpisivanje ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: