Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Policia e Kosovës
Nr. i Prokurimit: PK214-20-094-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Pajisje me sistem elektronik AR
B52 Njoftim për nënshkrim të kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Oprema za elekronski system AR
B52- Obavestenje o potpisvanje ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: