Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Sherbimet e Shendetit Mendor Gjakovë
Nr. i Prokurimit: 71207-20-006-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me Kompjutera”
Njoftim per nenshkrim te kontrates Furnzim me kamera.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje racunarima ”
- Obavestenje o potpisivanju ugovora - (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: