Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Vushtrri
Nr. i Prokurimit: VU644-20-106-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Furnizimi me veshmbathje për personelin me nevoja të veçanta në shtëpin rezidenciale në Lum Madh
B52 - 2020 - 106 - Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje odec´om za osoblje sa posebnim potrebama u stambenoj kuc´i na Lum Madh
B52 - 2020 - 106 - Obavestenje o ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: