Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Vushtrri
Nr. i Prokurimit: VU644-20-110-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Miërmbajtje e makineris bujqësore
B52 - 2020 - 110 - Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje poljoprivrednih mašina
B52 - 2020 - 110- Obavestenje o ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: