Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Vushtrri
Nr. i Prokurimit: VU644-20-107-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Furnizim me aparat saldues për SHFMU “Mustfë Shyti”
B52 - 2020 - 107 - Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje aparatom za zavarivanje za SHFMU "Mustfe Shiti"
B52 - 2020 - 107 - Obavestenje o ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: