Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Qendra e Mjekësisë Urgjente Prishtinë
Nr. i Prokurimit: ENSHM-20-005-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: Kontrollimi dhe mbushja e aparateve zjarrfikëse
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës- 2016.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Provera i punjenje aparata za gašenje požara
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora2016.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: