Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Hani i Elezit
Nr. i Prokurimit: HE659-20-033-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Nov-2020
Data e skadimit: 30-Nov-2020
Titulli i shpalljes: ” Furnizim me mjete didaktike dhe lojëra për fëmijë për nevoja të shkollës ”
Njoftimi për nënshkrimin e kontratës- .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “"Snabdevanje didaktickim alatima i igrama za decu za školske potrebe
Obavestenje o potpisivanju ugovora .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: