Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-12-238-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 17000000-2
Data e publikimit: 27-Jan-2012
Data e skadimit: 06-Feb-2012
Titulli i shpalljes: : Furnizimi me material didaktik për shkolla – pjesa e I-rë
Nr. 11 238 121 Furnizimi me material didaktik per shkolla - pjesa e I-re.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje didaktickim materijalom za skole – pervi deo
Br.11 238 121 Snabdevanje didaktickim materialom za skole.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: