Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-12-119-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 03-Sep-2012
Data e skadimit: 13-Sep-2012
Titulli i shpalljes: Asfaltimi i segmentit të rrugës Dabishec-Hajkobillë.
12 119 521 Njoftim per anulimin e dhenies se kontrates-Asfaltimi i rruges Dabishec-Hajkobille.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Asfaltiranje segmenta puta Dabisec- Hajkobille.
12 119 521 Obavestenje o otkazivanju dodele ugovora- Asfaltiranje puta Dabisec-Hajkobille.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: