Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-13-197-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 29-Jan-2013
Data e skadimit: 09-Feb-2013
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i kamerave në qytet
Br. 12 197 121 B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates - Furnizimi me kamera.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja kamera semaforu i skole
Br. 12 197 121 Snabdevanje kamera semaforu i skole.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: