Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-13-237-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 26000000-8
Data e publikimit: 26-Feb-2013
Data e skadimit: 08-Mar-2013
Titulli i shpalljes: Furnizimi me kryp industrial për sezonën e dimrit
Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje industrijske soli za zimsku sezonu
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: