Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Policia e Kosovës
Nr. i Prokurimit: PK214-13-140-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 31000000-6
Data e publikimit: 28-Feb-2013
Data e skadimit: 04-Mar-2013
Titulli i shpalljes: Dhurata për 8 mars
njoftim per dhenie te kontrates sb.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Poklone za 8 Mart
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: