Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-13-185-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 22-Mar-2013
Data e skadimit: 01-Apr-2013
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i objektit banesor për familjet në asistencë sociale dhe për nevoja të shpronësimit
Njoftim per anulimin e dhenies se kontrates.docx
Notice Title: Construction of housing for families on social assistance and for the purposes of expropriation
B11 Cancellation Notice of the contract award.docx
Titula Nabavke: Izgradnja stanova za porodice na socijalnu pomoc i za potrebe eksproprijacije
B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: