Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-13-197-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 31000000-6
Data e publikimit: 02-Apr-2013
Data e skadimit: 12-Apr-2013
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i kamerave në semafor dhe ne shkollat e Prishtinës
Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates - Furnizimi me kamera.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje i montiranje kamera u semaforima i skolama Pristine
Snabdevanje kamera semaforu i skole.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: