Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-13-244-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 31000000-6
Data e publikimit: 24-Jun-2013
Data e skadimit: 04-Jul-2013
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i Autoparkingut në Zonën Industriale,Objektit të ri Komunal.Objektit të Arkivit të Qytetit dhe objekteve të Qendrave për Punë Sociale
Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates - Sigurimi fizik i objekteve komunale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Fizicko obezbedjenje Autoparkinga u Indsutrijalnu Zonu,Nove zgrade Opstine,zgrade Arhiva Grada i objekata za Socijalni rad“
Obavestenje o otkazivanju dodele ugovore Obezbedjenje Opstinskih Objekata.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: