Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-14-001-5--1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës:
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftimi Paraprak
CPV:
Data e publikimit: 30-Jan-2014
Data e skadimit: 31-Dec-2014
Titulli i shpalljes: NJOFTIMI PARAPRAK
NJOFTIMI PARAPRAK 2014.docx
Notice Title: INDICATIVE NOTICE
INDICATIVE NOTICE 2014.docx
Titula Nabavke: OBAVEŠTENJE O NAMERI
OBAVEŠTENJE O NAMERI 2014.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: