Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-14-017-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 29-May-2014
Data e skadimit: 08-Jun-2014
Titulli i shpalljes: Zgjerimi i ndriqimit publike ne Prishtine per vitin 2014
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proširenje javne rasvete u Prištini za 2014-tu godinu
B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: