Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Gjilan
Nr. i Prokurimit: GI651-14-070-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 16-Sep-2014
Data e skadimit: 26-Sep-2014
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i urës afër kalas së Pograxhës
01. ndertimi i ures-Kalaja e Pograxhes.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja mosta blizu tvrdjave u selo Pogradje
02 . Izgradnja mosta -Pogradje.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: