Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-14-087-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 15000000-8
Data e publikimit: 03-Oct-2014
Data e skadimit: 13-Oct-2014
Titulli i shpalljes: Furnizimi me shujta për nxënësit e klasëve të ulta(nga I-V) të shkollave të Prishtinës
Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates.docx
Notice Title: Supply meals for students of lower elementary school in Pristina
Supply of meals for students.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje obrocima za ucenike nizih razreda(od I-V) osnovnim skolama Pristine
Obavestenje o otkazivanju dodele ugovora 616 14 087 111.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: