Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-208-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-Jan-2015
Data e skadimit: 12-Jan-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizim me kabinën digjitale për shërbime të qytetarëve në objektin e vjetër të Komunës” .
Njoftim per dhenje 14 208 136.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka digitalni kokpit za usluge gradana u staroj zgradi opštine“
14 208 136 serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: