Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-040-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-Jan-2015
Data e skadimit: 18-Jan-2015
Titulli i shpalljes: “ Furnizimi me rekuizita sportive për sallat e edukatës fizike’
NJOFTIMI ANULIMIN.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama”
Nr. 14 040 121 Snabdevanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: