Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-207-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Jan-2015
Data e skadimit: 22-Jan-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje te inqizimit dhe zerimit per plotsimin e nevojave te Zyrës se Mediave
NJOFTIMI ANULIMIN.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka opreme za procenu i da zadovolji prekinute potrebe kancelarije za medije
Nr. 14 207 121 Snabdevanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: