Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-169-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Jan-2015
Data e skadimit: 22-Jan-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi I shtyllave antipark, rrethojave per mbrojtje te gjelbrimit dhe shtyllave automatike
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja šipova antipark , ograde za zaštitu zelenilom i automatskih kolona
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: