Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-101-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Jan-2015
Data e skadimit: 05-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi, Implementimi dhe Funksionalizimi I sistemit te geo-informacionit (GIS) ne Komunen e Prishtines
Njoftim per Kontrat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Kreiranje sprovodenje i operacionalizaciju Geo - informacionog sistema (GIS) u opštini Priština
Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: X