Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-209-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jan-2015
Data e skadimit: 27-Jan-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizim me tepisona”
Njoftim per dhenje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka zida do zida tepiha“
14 209 136 serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: