Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-163-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 67000000-7
Data e publikimit: 16-Jan-2015
Data e skadimit: 26-Jan-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i bulevardit mbi “Kurriz”në lagjen “Dardania”
Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 616 14 163 511.docx
Notice Title: Construction of boulevard of Dardania
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY 616 14 163 511.docx
Titula Nabavke: Izgradnja bulevarda u Kicmi-naselje „Dardania“
OBAVEÅ TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 14 163 511.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: