Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-211-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jan-2015
Data e skadimit: 27-Jan-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me pajisje te IT-se, aparate fotokopjuese dhe printera”
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje IT opreme ,aparata fotokopir i stampace „
Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X