Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-198-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Jan-2015
Data e skadimit: 02-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Rrethimi i varrezave ne Kolovice dhe pastrimi fitosanitare
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ogradivanje groblja u Kolovice i ciscenje fitosanitarne
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: