Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-159-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Jan-2015
Data e skadimit: 02-Feb-2015
Titulli i shpalljes: “Renovimet ne objektin e biblotekes se qytetit Hyvzi Sylejmani dhe ne objektin e arkivit Komunal”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS2 .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Renoviranje u Gradskoj biblioteci objekta u Hivzi Sylejmani Opstinski Arhivi “
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 2 .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: