Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-047-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Jan-2015
Data e skadimit: 01-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirmbajtja e automjeteve –loti i II-te, IV-te dhe VI-te .
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: Framework contract for the Vehicle repair and maintenance services
Framework contract.docx
Titula Nabavke: Okvirni ugovor za održavanje i servisiranje vozila
Okvirni ugovor za održavanje i servisiranje vozila.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: