Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-174-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 26-Jan-2015
Data e skadimit: 03-Feb-2015
Titulli i shpalljes: “Projekti kryesor per Dizajnimin e Mobilerise Urbane”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Glavni projekat za Urban Design prodavnice namestaja“
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: