Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-010-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 27-Jan-2015
Data e skadimit: 16-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me ushqim i çerdheve publike
B05 Njoftim per Kontrat 616 15 010 211.docx
Notice Title: Food supply for public kindergarten
15 010 111 CONTRACT NOTICE, Award in Food suply for public kindergarten.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje hranom za javna ogdanista
15 010 111 Obavestenje o ugovoru, Snabdevanje hranom za javna ogdanista.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: