Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-168-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Jan-2015
Data e skadimit: 07-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i vendeve të kontejnerëve dhe furnizimi me kontejner nëntokësor dhe mbitokësor
Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 616 14 168 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Uredjenje smestaja za kontejnere i snabdevanje sa nadzemnin i podzemnim kontejnerima
OBAVEÅ TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 14 168 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: