Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-007-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Jan-2015
Data e skadimit: 17-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotoaret e Komunës së Prishtinës për vitin 2015
B05_Njoftim_per_Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sanacija rupa i deformacije asfaltaltnih slojeva na putevima i trotoarima Pristine za 2015 godinu
Obavestenje_o_ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: