Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-001-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Jan-2015
Data e skadimit: 07-Feb-2015
Titulli i shpalljes: “Krijimi i regjistrit te ndërtimeve pa leje per proces te legalizimit dhe shpërndarjen e materialit informues”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Kreniraje registar nelegalne gradnje legalizacije i distribucija informativnog materijala“
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: