Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-001-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Jan-2015
Data e skadimit: 03-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi i regjistrit te ndërtimeve pa leje për Proces te Legalizimit dhe shpërndarja e materialit informues
Njoftim_per_Kontrat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Kreiranje registar nelegalne gradnje legalizacije i distribucija informativnog materijala
Obavestenje_o_ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: