Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-002-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jan-2015
Data e skadimit: 03-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe rregullimi i dyerëve automatike të garazhës në Objektin e Brigadës së Zjarrfiksëve
Njoftim_per_kontrate 616 15 002 236.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i uredjneje automatskih vrata u garazi objekta Vatrogasne Brigade“
OBAV TENJE O UGOVORU 616 15 002 236.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: