Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-119-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 29-Jan-2015
Data e skadimit: 08-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Punimet per shndërrrimin e ngrohjes me naftë në ngrohje me pelet ne disa shkolla duke përfshirë edhe furnizimin dhe montimin e paisjeve
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT 616 14 119 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Radovi za preusmeravanje grejanja naftom na grejanje peletom u nekim skolama obuhvativsi i snabdevanje i montiranje opreme
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 14 119 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: