Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-199-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Feb-2015
Data e skadimit: 13-Feb-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me invertar dhe mjete tjera didaktike ne qerdhen “ Botanika “ ne Mat” LOTO II
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom I drugom didakckom oprenom za ogdaniste “Botanika”u Mat LOTO II”
OBAVEÅ TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: