Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-199-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Feb-2015
Data e skadimit: 14-Feb-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me invertar dhe mjete tjera didaktike ne qerdhen “ Botanika “ ne Mat” LOTO I.
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom I drugom didakckom oprenom za ogdaniste “Botanika”u Mat LOTO I
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: