Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-015-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 06-Feb-2015
Data e skadimit: 11-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Mbulimi i xhamisë së çarshisë
Nr. 15 015 536 Mbulimi i xhamise se qarshise.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pokrivenost bazara džamije
Nr. 15 015 536 Pokrivenost bazara džamije.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: