Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-014-2-2-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 06-Feb-2015
Data e skadimit: 17-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit.
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Zimsko hitno odrzavanje puteva i trotuara u gradu
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: