Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-210-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 12-Feb-2015
Data e skadimit: 23-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Punimet për ndërtimin e trafoblindes TS 10(20)04 kV,S=630 kVA për objektet sociale në Hajvali
Nr. 14 210 521 Punimet per ndertimin e trafo blindes per objektet sociale ne Hajvali.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Trafoblindes radi za TS 10 ( 20 ) 04 kV , S = 630 KVA socijalne ustanove Hajvali
Nr. 14 210 521Trafoblindes radi za TS 10 ( 20 ) 04 kV S 630 KVA socijalne ustanove Hajvali.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: