Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-194-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 12-Feb-2015
Data e skadimit: 23-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar i varrezave ne disa fshatra te Prishtines
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS2 - Copy.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Uredjnje ograda i fitosanitarno ciscenje groblja u selima Pristine
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 2 - Copy.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: