Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-164-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 12-Feb-2015
Data e skadimit: 23-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”
Njoftim_per_dhenie_te_Kontrates 616 14 164 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja paralelnog puta sa putem „B“
Obavestenje o dodeli ugovora 616 14 164 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: