Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-012-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Feb-2015
Data e skadimit: 16-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Pastrimi i objektit të ri Komunal,Qendrave për Punë Sociale,Agjensionit Pyjor dhe Bibliotekës së qytetit
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Usluge ciscenja novog Opstinskog objekta,objekata Centara za Socijalni Rad,Sumske agencije I Biblioteke grada
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: