Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-013-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Feb-2015
Data e skadimit: 23-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Mirmbajtja e ngrohjes gjeotermale në Shkollen e Gjelbërt
NJOFTIMI PER ANULIMIN.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ordzavanje geotermalnog grejanja u Zelenu Skolu
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: